razzmatazz

razzmatazz

赵良曰:心下痞,膈间有水,眩悸者,阳气必不宣散也。 尤怡曰:蜘蛛有毒,服之能令人利,合桂枝辛温,入阴而逐其寒湿之气也。

阳气温于表,故不通则身冷;阴气荣于里,故不通即骨疼;不通者,虚极而不能行,与有余而壅者不同。下利,寸脉反浮数,尺中自涩者,必圊脓血。

 立则险躁,阴性危险也。或因父母素有杨梅结毒,传染胞胎,故生下或上半身赤烂,或下半身赤烂,甚至色带紫黑,又有因月分末足,生育太早,遍体浸渍红嫩而光,二证俱属恶候遗毒者,内服换肌消毒散,外用清凉膏,或鹅黄散敷之,胎元不足者,内服当归饮,外用稻米粉扑之,毒解形完者,谓解去毒气,其皮自惭渐生完而坚实矣。

当颧候肩,颧外候臂,颧外之下,乃候手位。 葶苈子傅头疮,药气入脑杀人。

面圆头大,厚腹股肩,容人有信,行缓心安。 四时之色,随四时加临,推迁不常,故为客色也。

若食多气少,非胃病火化,即新愈之后贪食,而谷气未足也。问曰:阳病十八,何谓也?

Leave a Reply